22 Nisan 2015 Çarşamba

Ben Frankofon Bir Kişiyim... Kimin Ben ? | Je suis une personnalité francophone qui ... Qui suis-je ?


9. sınıfların Fransızca dersinin 5. bölümü "Biyografi - Otobiyografi" konusunu ele almaktadır.
Fransızca - Medyatek dersinde öğrencilerin seçtikleri bir Frankofon ünlü hakkında doküman araştırması yapmalarını sağlayarak özellikle birinci konu olan “biyografi” üzerinde odaklanmaktayız.

Geleneksel olarak bu araştırmaların sunumu kağıt malzemelerle gerçekleştirilir, öğrenciler daha sonra okulda kendi katlarında sergilenecek olan afişleri hazırlarlar.
Yararı ise en başarılı yapımları hazırlık ve 9. sınıfların olduğu tüm katta görülebilir ve kolayca ulaşılabilir kılmaktır.

Bu yıl ek olarak, THINGLINK ve AUDIOBOOM sitelerinde oluşturulan ses kayıtlarıyla zenginleştirilmiş görseller aracılığıyla Frankofon ünlüler ile ilgili bilmeceler oluşturuldu.
Öngörülen avantajlar ise etkinliğin daha eğlenceli olmasını sağlamak, öğrencilere telaffuz üzerine bir çalışma yaptırmak ve çağa ayak uydurmak... :-)

En iyi yapımları buradan görüntüleyebilirsiniz:


Öğrenciler açısından çok basit ve hızlıca uygulamaya geçirilebilecek bir etkinliktir zira eğer öğrenciler bu iki site üzerinde daha önceden bir hesap oluşturmuşlarsa tek bir ders saati yeterli olacaktır. Doküman araştırması daha önce yapılmış ve içerik neredeyse hazır hale getirilmişse geriye sadece yazmak ve ipuçlarını düzenlemek kalmaktadır.

Öğretmen perspektifinden:
-En çok vakit alan kısım: Araştırma, ünlülerin fotoğraflarının kaydı ve rötuşu (ünlü resimlerinin pikselleştirilmesi ve ipuçlarının yerleştirilmesi için kullanılan araç: SKITCH)
-Bu resimlerin Google Drive'a kaydedilmesi ve sınıfla paylaşımı
-Öğrencilerin kendilerinden beklenileni anlamalarını sağlamak için örnek verilmesi.
-Öğrencilerin çalışmalarında otonom bir şekilde ilerlemelerini sağlamak için detaylı bir yol haritası hazırlanması

Dersin sonunda bu prodüksiyonların görünürlüğü ve bir araya getirilmesi konuları gündeme geldi.
Bir dizi link kimsenin ilgisini çekmeyecek ve yapılan işin değerini göstermeyecekti. Ve, o zaman TACKK; kolayca ve kayıt zorunluluğu olmaksızın çevrim içi içerik oluşturmak ve başkalarının oluşturmasını sağlamak için bize en uygun program olarak göründü zira yorum eklemeye ve Thinglink'in yüksek çözünürlüklü resimlerini iki program arasındaki ortaklık sayesinde sorunsuz bir şekilde entegre etmeye imkan sağlıyor.

Medyatekte, araştırmaları daha önceden yapılmış çalışmalara dayanan, öğrencileri sıkmaksızın kısa zamanda yapılabilen, hemen görünür kılıp tatminkar bir sonuç veren ve gerçek bir iletişim hedefi olan bu tür etkinlikleri geliştirmek istiyoruz (burada amaç seçilen ünlünün diğer öğrenciler tarafından da bulunmasını global internet ortamında sağlamaktır).

Bilişim araçlarını kullanma fırsatları daha az olan 9. sınıf öğrencileri bu etkinliği çok sevdiler. Diğer yandan, kişisel bilgisayarlarını kullanacak olan gelecek yılki öğrenci kadrosu için bu etkinlik teknik açıdan çok daha kolaylaşmış olacaktır.

https://tackk.com/xh4rm3

-------------------------

La 5ème séquence de français de 9e est consacrée au thème ''Biographie-Autobiographie''.
En cours de français-médiathèque, nous nous concentrons essentiellement sur le premier aspect en faisant effectuer aux élèves des recherches documentaires sur une célébrité francophone de leur choix.

Traditionnellement, la restitution de ces recherches est effectuée sur support papier, les élèves élaborant des affiches exposées ensuite à leur étage.
L'avantage est de rendre les productions les plus réussies visibles et accessibles facilement à tout l'étage occupé par les préparatoires et 9e.

Cette année, une autre option a été envisagée en complément : la création de devinettes sur ces célébrités francophones par le biais d'images augmentées d'enregistrements audio, créées avec les sites THINGLINK et AUDIOBOOM.
Les avantages envisagés étant de rendre l'activité plus ludique, de faire faire aux élèves un travail sur la prononciation, et de coller avec notre temps ... :-)

Les productions les plus sympathiques sont visibles ici :

Il s'agit d'une activité très simple et rapide à mettre en oeuvre côté élèves puisqu'une période suffit s'ils se sont créés au préalable un compte sur les deux outils utilisés. Les recherches documentaires ayant déjà été effectuées, le contenu est presque prêt, il suffit de rédiger et de mettre en ordre des indices.

Du point de vue de l'enseignant :
- Le plus chronophage : recherche, enregistrement de photos des célébrités et retouche des images (outil utilisé pour pixelliser les photos de célébrité et placer les indices : SKITCH)
- Enregistrement de ces images dans Google Drive et partage avec la classe
- Réalisation d'un exemple pour permettre aux élèves de comprendre ce qu'on attend d'eux
- Conception d'une feuille de route détaillée pour permettre aux élèves d'avancer en autonomie dans leur travail

S'est posée en fin de parcours la question de la visibilité et du rassemblement de ces productions.
Une liste de liens n'attire personne et ne met pas en valeur le travail.
TACKK nous a semblé être l'outil idéal pour créer et faire créer des contenus en ligne facilement et sans inscription, permettant également l'ajout de commentaires, et intégrant sans problème les images enrichies de Thinglink car un partenariat existe entre les deux outils.

C'est ce type d'activité que nous souhaitons développer à la médiathèque : basée sur des travaux de recherche effectués au préalable, nécessitant peu de temps de réalisation pour ne pas lasser les élèves, avec un rendu immédiatement visible et valorisant, et avec un objectif réel de communication (ici, faire deviner son personnage à d'autres élèves, et plus globalement sur Internet).

Les élèves de 9e qui ont peu d'occasion d'utiliser l'outil informatique dans le cadre scolaire ont beaucoup apprécié cette activité qui sera rendue beaucoup plus simple au niveau technique avec la promotion dotée d'un laptop personnel.

https://tackk.com/xh4rm3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder