24 Nisan 2015 Cuma

Carnet de route interactif | Etkileşimli Gezi Günlüğü


Ecouter et regarder les aventures "cappadociennes" de nos élèves de préparatoires

Hazırlık öğrencilerimizin Kapadokya maceralarını Fransızca olarak dinleyin ve izleyin! 


Durant la classe verte de Cappadoce, les élèves avaient une mission : filmer plusieurs aspects de leur voyage afin de réaliser ensuite des videos pour en faire un carnet de voyage collaboratif et interactif en utilisant Thinglink.

Yeşil Sınıf’ın Kapadokya gezisi boyunca öğrencilerin özel bir görevi vardı: ortaklaşa ve etkileşimli bir gezi günlüğü oluşturabilecekleri videolar hazırlamak için seyahatlerinin farklı yönlerini kameraya çekmek.
 


Cette classe verte marque les esprits des élèves qui vont des années durant conserver en mémoire les moments forts partagés avec leurs camarades et leurs professeurs, et nous espérons que ces quelques “images” -Thinglink- permettront aux parents et aux familles, et à tous les professeurs et élèves qui n’ont pas participé, de ressentir les émotions et impressions de nos jeunes explorateurs !!!


Yeşil Sınıf öğrencilerimizin aklında seneler boyunca yer edecek ve bu süre zarfında öğrencilerimiz arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşlaştıkları önemli anları hafızalarında saklayacaklardır. Geziye katılmamış olan aile, öğretmen ve öğrencilerin bu birkaç “fotoğraf” -Thinglink- aracılığıyla genç kaşiflerimizin duygu ve izlenimlerine ortak olmalarını umuyoruz!!!


Ce travail fut orgasnisé de façon interdisciplinaire

Bu çalışma, disiplinler arası bir yöntemle gerçekleştirilmiştir 

 • les Créations multimédia (videos, audio, et thinglink) ont été encadrées pendant les cours d’informatique,
 • Les contenus des enregistrements ont été travaillés en cours de conversation (français),
 • Les enregistrements videos ont été faits pendant le séjour en Cappadoce et supervisés par l’équipe enseignante responsable de ce séjour. 
 
 

 • Yaratılan multimedya çalışmalar (video, ses ve thinglink) bilgisayar dersleri süresince işlenmiştir.
 • Kayıtların içerikleri üzerinde Fransızca konuşma derslerinde çalışılmıştır.
 • Video kayıtları Kapadokya gezisi sırasında gerçekleştirilmiş ve bu gezinin sorumlu öğretmen ekibi tarafından denetlenmiştir.

Ce travail autour des nouvelles technologiques a commencé en amont du séjour dans les cours d’informatique pour que les élèves se familiarisent avec les outils multimédia : 


Yeni teknolojilerle ilgili bu çalışma gezi başlar başlamaz, öğrencilerin multimedya araçlarına alışmaları adına bilgisayar dersi kapsamında başlatılmıştır:

 

 • Application windows store  (gratuite) PowerDirector-Cyberlink pour le montage video (format mp4).
 • Video montajı için Windows Store Uygulaması (ücretsiz) PowerDirector (mp4 formatında)
 •  Logiciel Audacity (gratuit) pour les enregistrements audio (format ogg).
 • Ses kayıtları (ogg formatında) için Audacity yazılımı (ücretsiz)
   
 • Site de téléchargement légale de musique [Creative Commons] Jamendo
 • Yasal müzik indirme [Creative Commons] sitesi Jamendo
 • Outil Web 2.0 Thinglink (inscription gratuite) pour présenter le carnet de voyage
 • Gezi günlüklerinin sunumu için Web 2.0 aracı Thinglink (ücretsiz kayıt)

  Les compétences et savoir faire visés dans ce genre de projet sont multiples, tout d’abord prendre du plaisir dans l’utilisation et la présentation de données numériques, respecter au mieux les licences d’utilisation de supports numériques telle que la musique [Creative Commons], organiser une narration audio et video, réinvestir les savoirs appris en cappadoce (français, sciences et mathématiques).

  Bu tür projelerde hedeflenen beceri ve bilgi yetkinliği çok yönlüdür; ilk olarak dijital verilerin kullanımından ve sunumundan keyif alınması, dijital ortamların lisanslı kullanımı konusuna daha fazla saygı gösterilmesi; örneğin müzik indirme [Creative Commons], ses ve görüntü kurgusunu düzenlenmesi, Kapadokya’da öğrenilen bilgilerin (Fransızca, fen bilimleri ve matematik) tekrar kullanılmasıdır.  Vous trouverez ci-dessous, les supports de cours utilisés pour la réalisation d’un tel projet et biensûr les différentes réalisations des élèves.

  Aşağıda böyle bir projenin gerçekleştirilmesi için derste kullanılmış dijital ortamları ve tabii öğrencilerin gerçekleştirdiği çeşitli yapımları bulabilirsiniz.
  Préparatoire A
  Hazırlık A
  Préparatoire B
  Hazırlık B
  Préparatoire C
  Hazırlık C
  Préparatoire D
  Hazırlık  D

  HazA_ThingLink1 HazB_ThingLink1 HazC_ThingLink1 HazD_ThingLink1
  HazA_ThingLink2 HazB_ThingLink2 HazC_ThingLink2 HazD_ThingLink2
  HazA_ThingLink3 HazB_ThingLink3 HazC_ThingLink3 HazD_ThingLink3


  22 Nisan 2015 Çarşamba

  Ben Frankofon Bir Kişiyim... Kimin Ben ? | Je suis une personnalité francophone qui ... Qui suis-je ?


  9. sınıfların Fransızca dersinin 5. bölümü "Biyografi - Otobiyografi" konusunu ele almaktadır.
  Fransızca - Medyatek dersinde öğrencilerin seçtikleri bir Frankofon ünlü hakkında doküman araştırması yapmalarını sağlayarak özellikle birinci konu olan “biyografi” üzerinde odaklanmaktayız.

  Geleneksel olarak bu araştırmaların sunumu kağıt malzemelerle gerçekleştirilir, öğrenciler daha sonra okulda kendi katlarında sergilenecek olan afişleri hazırlarlar.
  Yararı ise en başarılı yapımları hazırlık ve 9. sınıfların olduğu tüm katta görülebilir ve kolayca ulaşılabilir kılmaktır.

  Bu yıl ek olarak, THINGLINK ve AUDIOBOOM sitelerinde oluşturulan ses kayıtlarıyla zenginleştirilmiş görseller aracılığıyla Frankofon ünlüler ile ilgili bilmeceler oluşturuldu.
  Öngörülen avantajlar ise etkinliğin daha eğlenceli olmasını sağlamak, öğrencilere telaffuz üzerine bir çalışma yaptırmak ve çağa ayak uydurmak... :-)

  En iyi yapımları buradan görüntüleyebilirsiniz:


  Öğrenciler açısından çok basit ve hızlıca uygulamaya geçirilebilecek bir etkinliktir zira eğer öğrenciler bu iki site üzerinde daha önceden bir hesap oluşturmuşlarsa tek bir ders saati yeterli olacaktır. Doküman araştırması daha önce yapılmış ve içerik neredeyse hazır hale getirilmişse geriye sadece yazmak ve ipuçlarını düzenlemek kalmaktadır.

  Öğretmen perspektifinden:
  -En çok vakit alan kısım: Araştırma, ünlülerin fotoğraflarının kaydı ve rötuşu (ünlü resimlerinin pikselleştirilmesi ve ipuçlarının yerleştirilmesi için kullanılan araç: SKITCH)
  -Bu resimlerin Google Drive'a kaydedilmesi ve sınıfla paylaşımı
  -Öğrencilerin kendilerinden beklenileni anlamalarını sağlamak için örnek verilmesi.
  -Öğrencilerin çalışmalarında otonom bir şekilde ilerlemelerini sağlamak için detaylı bir yol haritası hazırlanması

  Dersin sonunda bu prodüksiyonların görünürlüğü ve bir araya getirilmesi konuları gündeme geldi.
  Bir dizi link kimsenin ilgisini çekmeyecek ve yapılan işin değerini göstermeyecekti. Ve, o zaman TACKK; kolayca ve kayıt zorunluluğu olmaksızın çevrim içi içerik oluşturmak ve başkalarının oluşturmasını sağlamak için bize en uygun program olarak göründü zira yorum eklemeye ve Thinglink'in yüksek çözünürlüklü resimlerini iki program arasındaki ortaklık sayesinde sorunsuz bir şekilde entegre etmeye imkan sağlıyor.

  Medyatekte, araştırmaları daha önceden yapılmış çalışmalara dayanan, öğrencileri sıkmaksızın kısa zamanda yapılabilen, hemen görünür kılıp tatminkar bir sonuç veren ve gerçek bir iletişim hedefi olan bu tür etkinlikleri geliştirmek istiyoruz (burada amaç seçilen ünlünün diğer öğrenciler tarafından da bulunmasını global internet ortamında sağlamaktır).

  Bilişim araçlarını kullanma fırsatları daha az olan 9. sınıf öğrencileri bu etkinliği çok sevdiler. Diğer yandan, kişisel bilgisayarlarını kullanacak olan gelecek yılki öğrenci kadrosu için bu etkinlik teknik açıdan çok daha kolaylaşmış olacaktır.

  https://tackk.com/xh4rm3

  -------------------------

  La 5ème séquence de français de 9e est consacrée au thème ''Biographie-Autobiographie''.
  En cours de français-médiathèque, nous nous concentrons essentiellement sur le premier aspect en faisant effectuer aux élèves des recherches documentaires sur une célébrité francophone de leur choix.

  Traditionnellement, la restitution de ces recherches est effectuée sur support papier, les élèves élaborant des affiches exposées ensuite à leur étage.
  L'avantage est de rendre les productions les plus réussies visibles et accessibles facilement à tout l'étage occupé par les préparatoires et 9e.

  Cette année, une autre option a été envisagée en complément : la création de devinettes sur ces célébrités francophones par le biais d'images augmentées d'enregistrements audio, créées avec les sites THINGLINK et AUDIOBOOM.
  Les avantages envisagés étant de rendre l'activité plus ludique, de faire faire aux élèves un travail sur la prononciation, et de coller avec notre temps ... :-)

  Les productions les plus sympathiques sont visibles ici :

  Il s'agit d'une activité très simple et rapide à mettre en oeuvre côté élèves puisqu'une période suffit s'ils se sont créés au préalable un compte sur les deux outils utilisés. Les recherches documentaires ayant déjà été effectuées, le contenu est presque prêt, il suffit de rédiger et de mettre en ordre des indices.

  Du point de vue de l'enseignant :
  - Le plus chronophage : recherche, enregistrement de photos des célébrités et retouche des images (outil utilisé pour pixelliser les photos de célébrité et placer les indices : SKITCH)
  - Enregistrement de ces images dans Google Drive et partage avec la classe
  - Réalisation d'un exemple pour permettre aux élèves de comprendre ce qu'on attend d'eux
  - Conception d'une feuille de route détaillée pour permettre aux élèves d'avancer en autonomie dans leur travail

  S'est posée en fin de parcours la question de la visibilité et du rassemblement de ces productions.
  Une liste de liens n'attire personne et ne met pas en valeur le travail.
  TACKK nous a semblé être l'outil idéal pour créer et faire créer des contenus en ligne facilement et sans inscription, permettant également l'ajout de commentaires, et intégrant sans problème les images enrichies de Thinglink car un partenariat existe entre les deux outils.

  C'est ce type d'activité que nous souhaitons développer à la médiathèque : basée sur des travaux de recherche effectués au préalable, nécessitant peu de temps de réalisation pour ne pas lasser les élèves, avec un rendu immédiatement visible et valorisant, et avec un objectif réel de communication (ici, faire deviner son personnage à d'autres élèves, et plus globalement sur Internet).

  Les élèves de 9e qui ont peu d'occasion d'utiliser l'outil informatique dans le cadre scolaire ont beaucoup apprécié cette activité qui sera rendue beaucoup plus simple au niveau technique avec la promotion dotée d'un laptop personnel.

  https://tackk.com/xh4rm3

  2 Nisan 2015 Perşembe

  Eğitim Teknolojileri Platformu (ETP) Konferansı | Conférence de la plate-forme des technologies éducatives


  Türkiye Özel Okullar Birliği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Eğitim Teknolojileri Platformu Paylaşım Günü’nde 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyleri nasıl daha donanımlı bir biçimde yetiştirebiliriz sorusunun yanıtları üzerinde düşünmek, çözüm önerilerini ve metodolojileri meslektaşlarımızla paylaşmak üzere 21 Mart günü Beykent Üniversitesi’nde bir araya geldik. 2000’e yakın öğretmenin katıldığı, 230 sunumun gerçekleştiği paylaşım dolu bu günde Sainte Pulcherie Lisesi’nin gerçekleştirdiği “Teknoloji Yardımı ile Uzaktan Öğrenme: Google Hangout/Skype ile Canlı Ders Örneği” başlıklı sunum büyük beğeni kazandı. Okulumuzdan 20 öğretmenimizin katıldığı bu paylaşım günü yeni fikirlere, paylaşımlara zemin hazırladı.

  Teknoloji yardımı ile uzaktan öğrenme yöntemi okulumuzda çeşitli derslerde uygulanmakta olup bu yöntem sayesinde eğitim amaçlı gezilere katılan, okulumuzu sanat, kültür, spor amaçlı farklı platformlarda temsil ederken ders kaçıran öğrencilerimizin kaçırdıkları konuları öğrenip, daha fazla uygulama yapması sağlanmaktadır. Üzerinde çalışılacak içerik ve yol haritası eSPrit adını verdiğimiz Moodle platformumuza yüklenmekte, belirlenen saatte öğrencilerimizin evlerinden okul Gmail adreslerini kullanarak canlı Google Hangout’a katılmaları ve dersi öğretmenleri ile interaktif bir biçimde işlemeleri sağlanmaktadır. Maksimum 9 kişilik daha küçük gruplar halinde çalışıldığı için birebir etkileşim artmakta ve öğrencilerin derse yaklaşımında pozitif gelişmeler gözlenmektedir. Öğrenciler arasında işbirliği ve grup çalışması bilinci artmakta, öğrenciler daha fazla otonomi ve özgüven kazanmaktadırlar.

  Eğitim Teknolojileri Platformu Paylaşım Günü’nde de Hazırlık C sınıfından 9 öğrencimiz ile gerçekleştirdiğimiz canlı ders örneğimizde Padlet ve Mindmeister gibi Web 2.0 araçları kullanılmış, öğrencilerin gruplar halinde bir dijital pano üzerinde çalışmaları ve zihin haritaları oluşturmaları sağlanmış, “Eğitim için Google Uygulamaları” kullanılarak derinlemesine hikâye analizi yapılmış ve dersteki kazanımları hakkında öğrencilerden anında geri bildirim alınmıştır. Okulumuzun yapmış olduğu sunuma yoğun ilgi gösteren ve beğenilerini ifade eden değerli katılımcılara ve sunumumuzu gerçekleştirmemizi sağlayan, büyük bir heyecan ve istekle katılım gösteren sevgili Hazırlık C öğrencilerine teşekkür ederiz.

  Bir öğretmenimizin ETP Konferansı hakkındaki görüşleri:

  "Sainte Pulchérie Lisesi, öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmek amacıyla iki yıldır teknoloji temelli eğitim anlayışını oluşturmak için başarılı adımlar atmayı sürdürmektedir. Sainte Pulcherie Lisesi öğretmeni olarak iki senedir Özel Okullar Birliğinin düzenlediği ETP Konferanslarına katılıyorum. Bu yıl teknolojinin eğitimde kullanılması konusunda iyi örneklerin paylaşılması amacıyla yapılan ETP Konferansında farklı okulların teknolojinin etkin kullanımına yönelik iyi örnekleri, bu konudaki bilgi ve tecrübelerini paylaştıkları pek çok çalıştayı izleme olanağı buldum. İçerik olarak sunumlardan yararlanmanın yanı sıra esas olarak sunumların teknolojik eğitim alanında geldiğim noktayı görme fırsatını yarattıklarını gördüm.

  Bu yıl açılış konuşmaları özellikle öğretmenin teknolojik sınıftaki rolü ve öğrenci ile olan ilişkisi konularını tekrar gözden geçirmemi sağladı. Konferanstaki öğrenci sunumlarıyla da onların bakış açısından teknoloji eğitim ilişkisini farklı açıdan gözlemledim.

  Lisemiz öğretmenleri olarak teknoloji alanında hızla yol kat ederken Özel Okullar Birliğinin düzenlediği bu tarz çalışmalara katılmanın önemli olduğunu, alt yapımızı daha da geliştirdiğine inanıyorum. Okulumuz yönetimine bize bu fırsatı sağladığı için teşekkür ediyorum." Nimet Küçük  ---

  ---

  Nous nous sommes réunis le 21 mars à l’Université de Beykent, à l’occasion de la deuxième édition de la Journée de partage de la plate-forme des technologies éducatives organisée par L’Association des écoles privées de Turquie, afin de réfléchir aux réponses à apporter à la question : “comment rendre encore plus compétents des individus en possession des compétences du 21ème siècle ?” mais aussi de partager des exemples de solutions et de méthodologie avec nos collègues. En cette journée de partage à laquelle près de 2000 enseignants ont participés et pendant laquelle 230 présentations ont été faites, la présentation “Enseignement à distance à l’aide de technologies : exemple de cours en direct avec Google Hangout/Skype” faite par le Lycée Sainte Pulchérie a remporté beaucoup de succès. 20 de nos enseignants ont participé à cette journée de partage qui a ouvert la voie à de nouvelles idées et de nouveaux partages.      


  La méthode d’enseignement à distance est pratiquée dans différents matières à l’aide des technologies. Grâce à cette méthode, les élèves qui participent à des voyages éducatifs ou qui représentent notre école dans diverses activités artistiques, culturelles et sportives, peuvent rattraper les cours qu’ils ont manqués et faire plus d’exercices. Les contenus à travailler et la route à suivre sont chargés dans eSPrit nom que avons donné à notre plate-forme Moodle. Il leur est rendu possible de travailler leurs cours de manière interactive avec leurs professeurs en se connectant de chez eux à Google Hangout en direct via leur adresse Gmail de l’école à des heures bien déterminées. Le fait de travailler par petits groupes de maximum 9 personnes permet d’accroître l’interactivité mutuelle et d’observer une évolution positive de l’approche des élèves par rapport aux cours. La conscience de la collaboration et du travail de groupe augmente, et les élèves acquièrent une plus grande autonomie et la confiance en soi.       


  Lors de la journée de partage de la plate-forme des technologies éducatives, dans notre exemple de cours en direct que nous avons réalisé avec 9 élèves de classe préparatoire C, des outils Web 2.0 comme Padlet et Mindmeister ont été utilisés. Des élèves ont travaillé en petit groupe sur un panneau d’affichage numérique et ont constitué des cartes mentales. Ils ont procédé à une analyse approfondie du conte en utilisant les “applications de google pour l’enseignement” et nous avons pu avoir un retour immédiat des élèves à propos de ce que leur ont apporté les cours. Nous remercions les participants qui ont montré un grand intérêt pour notre présentation et nous ont félicité. Nous remercions aussi nos chers élèves de classe préparatoire C qui ont montré un grand enthousiasme et beaucoup de bonne volonté pour nous permettre de réaliser cette présentation.  


  Un professeur partage ses impressions sur la conférence d'ETP:

  "Depuis deux ans, le Lycée Sainte Pulchérie continue d’avancer avec succès vers la constitution d’une conception de l’enseignement basée sur la technologie dans le but d’éduquer nos élèves afin qu’ils deviennent des individus possédants les compétences du 21ème siècle. Cela fait deux ans que je participe aux conférences ETP organisées par l’Association des écoles privées en tant que professeur du Lycée Sainte Pulchérie.  
     
  Cette année, lors des Conférences ETP qui se sont tenues dans le but de partager les bons exemples d’utilisation de la technologies dans l’enseignement, j’ai eu la possibilité de participer à de nombreux séminaires organisés par diverses écoles afin de partager les bons exemples d’une utilisation efficace de la technologie ainsi que leurs connaissances et leurs expériences à ce sujet.   
  En plus de tirer parti du contenu de ces présentations, j’ai pu constater qu’elles me donnaient l’occasion de voir où j’en étais dans le domaine de l’enseignement basé sur les technologies.

  Les discours d’ouverture de cette année m’ont permis de réexaminer des thèmes tels que le rôle de l’enseignant dans une classe se basant sur les technologies et de ses relations avec les élèves.  

  A travers les présentations d’élèves faite lors des conférences, j’ai pu aussi observer la relation technologie-enseignement de leurs points de vue.   
  En tant que professeurs de notre lycée, et avancant rapidement dans le domaine de la technologie, je crois qu’il est vraiment important de participer à ce genre de travaux que l’Association des écoles privées organise et que cela nous permet de faire avancer nos fondements. Je remercie notre école de nous donner cette opportunité."  Nimet Küçük