14 Şubat 2015 Cumartesi

Fransa’nın Bölgeleri (Öğrencilerin Çalışmaları) | Les régions de France (productions d’élèves)


Hata yapma korkusu, utangaçlık veya zaman bulamama gibi sebeplerden sınıfta söz hakkı almak öğrencilerin tamamı için kolay olmayabiliyor...
“Dijital Baharı” sempozyumu sırasında, Fransa’nın bölgelerini tanıtmak için öğrencilerin kendilerini kayda alarak (slayt “slide” + kamera) gerçekleştirdiği bir etkinliği tanıtmıştım.
Sonrasında, öğrencilerin çalışmaları üzerine detaylı ve kişiselleştirilmiş bir düzeltme yapabilmek adına değerlendirme tablosu kullandım. (Moodle)
Bu etkinlik sayesinde, her bir öğrenci sunulan ideal koşullarda kendini ifade edebilmiş ve telaffuz, artiküle etme (tane tane konuşma) ile akıcılık gibi niteliklerini ortaya koyabilmiştir.


Kullanılan araçlar:
 • Bir bilgisayar sınıfı
 • Internet erişimi olan bir bilgisayar, bir webcam ve bir mikrofon
 • Öğrencilere talimat vermek, yapılan çalışmaları toplamak ve değerlendirmek için Moodle
 • Belge araştırması için arama motoru (Google)
 • Öğrencilerin bölge seçimleri için Google doc
 • Kaydetmek için movenote
 • Çalışmaları paylaşabilmek için ThingLink

Konferansta yapılacak sunum boyunca kullanılmak üzere hazırlanmış slayt gösterisi (Fransızca) şu şekildedir.


La prise de parole en classe par l’ensemble des élèves n’est pas toujours facile : manque de temps, timidité des élèves, peur de se tromper...

Au cours du symposium “Printemps Numérique” j’ai présenté une activité au cours de laquelle les élèves se sont enregistrés (diapositives “slide” + caméra) pour présenter une région de France.
J’ai ensuite utilisé une grille d’évaluation (Moodle) pour pouvoir donner aux élèves une correction individualisée et détaillée de leur travail.
Grâce à cette activité, chaque élève a pu s’exprimer dans des conditions idéales et ainsi mettre en avant ses qualités.


Outils utilisés:
 • une salle informatique
 • un ordinateur connecté à Internet, une webcam et un microphone
 • Moodle pour donner les consignes, récupérer les travaux des élèves et les évaluer
 • moteur de recherche (Google) pour la recherche documentaire
 • google doc pour le choix de la région par les élèves
 • movenote pour s’enregistrer
 • ThingLink pour partager les productions


Voici le diaporama (en français) utilisé lors de la présentation pendant la conférence.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder