23 Şubat 2015 Pazartesi

Haftalık iki ders saati için ters-yüz edilmiş sınıf sistemi | La classe inversée pour des cours de 2 périodes hebdomadaires

İstanbul’da, Saint-Benoît Lisesi’nde gerçekleşen Birinci Dijital Baharı sırasında, Frankafon liselerde denenmekte olan “terz-yüz edilmiş sınıf sistemi” kapsamında farklı yaklaşımlar düzenlenen birçok atölyede dile getirildi.

Bu hususta, haftalık iki saat Fransızca dersleri boyunca yürüttüğümüz bu uygulamaya yönelik çalıştım. Bu yaklaşımı sistematikleştirmeden, özellikle seçmeli Fransızca dersinde uygulanan ters-yüz edilmiş sınıf yöntemi daha farklı bir pedagojik içerik sunulmasını sağlarken birçok avantajı beraberinde getirmektedir:

- Sınıfta konuşma sürelerinde zamandan kazanım.
- Ders esnasında sadece anlaşılmayan konular üzerinde durma imkanı.
- Sınıfta çalışma gruplarının daha kolay oluşturulması.
- Öğrenci ile öğretmen arasında ve aynı zamanda öğrenciler arasındaki artan etkileşim.
- Sınıfta işlenen konuyla ilgili tartışma ve tartışılan konularda derinlemesine argüman geliştirebilme imkanı.
Aşağıda 1. Dijital Baharı sırasında hazıranan sunum mevcuttur.
 ---------------------------------------------------

Lors du premier printemps numérique du lycée Saint-Benoît d'Istanbul, plusieurs ateliers ont parlé des différentes approches de "la classe inversée" tentées dans nos lycées bilingues francophones.

Je me suis pour ma part davantage tourné vers des expériences que nous avons menées sur des cours de deux périodes hebdomadaires en Français. Sans rendre cette approche systématique, la classe inversée permet notamment en Français seçmeli de faire passer un contenu pédagogique différemment et offre de nombreux avantages :

- Gain de temps de parole en classe
- Possibilité de travailler en classe uniquement sur les difficultés
- Mise en place des groupes de travail plus aisée
- Interaction plus importante en classe entre professeur et élèves, mais aussi entre les apprenants.
- Possibilité de débattre en classe et de travailler plus en profondeur la méthodologie du débat argumentatif

Voici ci-dessous la présentation faite lors du 1er printemps numérique. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder