25 Şubat 2015 Çarşamba

Eğitim ve Öğretim Alanında Dijital İletişim ve Üretim Araçları | Outils de communication et de production dans l'enseignement

13 ve 14 Şubat 2015 tarihinde, Sainte Pulchérie Lisesi'nin TİCE ekibi Saint Benoît Lisesi tarafından düzenlenen Dijital Baharı etkinliğine katıldı. 
 
Alınan bu inisiyatif bilgisayar ve bilişim bazlı derslerin kurumumuzdaki rolünü belirleme amacı taşır. Sainte Pulchérie Lisesi'nde bilgisayar dersleri, farklı dijital araçların kullanımı için gerekli temel bilgilerin öğrenilmesinin ötesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin paralel bir gelişim gösterebileceği şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, derslerde kaydedilen ilerlemeyi negatif etkilememek adına öncü dijital araç ve gereçlerin kullanımının öğreniminde ve uygulanmasında yeterlilik sağlamak hedeflenmiştir.
Bu amaç doğrultusunda, öğrencilere dersler verilmekte ve öğretmenlere formasyonlar sunulmaktadır. Aynı zamanda, öğrenilen bu dijital araçlar diğer derslerde işlenilen konularda da zaman kaybını önlemek için kullanılabilmektedir.
Verilen dersler ve formasyonlar şüphesiz dijital araçların kullanımını öğretmeyi esas alır fakat öğrenilenleri pratiğe dökmede gelişme kaydetmek ve zaman kaybını en aza indirgemek gibi yeni alışkanlıklar edinmeyi de amaçlar hatta bu yeni dijital yeteneklerimizin neden keyfini çıkarmayalım ki.
Bu sunum dijital paylaşım, üretim ve iletişim araçlarıyla onların ders kapsamında olası kullanımlarının geliştirilebilir bir örneğini sunmaktadır :
~İletişim Araçları~
 • Gmail®
 • Hangout®
 • Youtube®
~Dijital Paylaşım ve Üretim Araçları~
 • Google drive®
 • Adobe reader® okuyucusunun yardımıyla PDF üzerinde dijital not alınması, aynı işlem windows store uygulaması olan
 •  NoteBook Pro® ile de yapılabilir
 • Google Docs, Google Sheet ve autocrat® (add-ons google) ile otomatikleştirilmiş, kişiye özel (farklılaştırılmış eğitim) et bireyselleştirilmiş (sadece öğrenci ve öğretmen arasında) paylaşımlar
Bu sunum pedagojik kapsamda kullanılan dijital araçların giriş kısmını oluşturur ve teknik bilgiler içermez. Daha fazla bilgi için, belirtilen mail adresi aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz: edtech@sp.k12.tr
---

---
Les 13 et 14 février derniers, l'équipe TİCE du Lycée Sainte Pulchérie s'est rendue au Printemps des TICES organisé au Lycée Saint Benoît.

Cette intervention avait pour but de préciser le rôle de l'enseignement de l'informatique au sein de l'établissement. Au-delà des apprentissages basiques de tels ou tels outils, l'informatique au lycée Sainte-Pulchérie est réalisé de telle façon que les élèves et les professeurs suivent une progression parallèle dans l'utilisation des outils numériques afin que les savoirs et savoir-faire de ces  protagonistes soient suffisants pour ne pas gêner la progression du cours en question.

Ainsi, des cours sont dispensés aux élèves et des formations sont proposées aux professeurs. De ce fait, les outils étudiés peuvent être utilisés dans les autres cours sans perdre du temps dans leur prise en main.

Les cours et formations proposent bien plus qu'un apprentissage de l'utilisation du numérique mais visent surtout à acquérir de nouvelles compétences telles que améliorer les bonnes pratiques, réduire la perte de temps et pourquoi pas prendre du plaisir dans ces nouvelles pratiques.

Ce diaporama propose un échantillon non exhaustif des outils de communication, de production et de partage et de leurs possibles utilisations dans le cadre d'un cours :

~ Outils de communication ~
 • Gmail®
 • Hangouts®
 • Youtube®
~ Outils de production et de partage ~
 • Google drive®
 • Prise de note numérique sur PDF à l'aide du lecteur Adobe reader® ainsi qu'une application du windows store : NoteBook Pro®
 • Partage automatisé, personnalisé (enseignement différencié) et individualisé (entre uniquement le prof et un élève) avec Google Docs, Google Sheet et autocrat® (add-ons google).


Cette présentation est une introduction à l'utilisation de ces outils dans un cadre pédagogique et ne propose pas d'informations techniques sur les mises en place. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via cette adresse mail : edtech@sp.k12.tr

CAFE TICE: Bir pdf dokümanı üstüne yazı yazma


pdf xchange ile ilgili görsel sonucu
pdf dokümanları üstünde nasıl not alınır, nasıl yazılır konulu cafe TICE 17 Şubat 2015 salı günü fransızca olarak 24 Şubat 2015 günü Türkçe olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımın yoğun olduğu bu cafe TICE lerde öğretmenlerimiz Adobe Reader, PDF EXchange Viewer 'da ve son olarak Note Book Pro 'da uygulamalar yapmışlardır. Böylelikle çevreci bir okul olan Sainte-Pulchérie derste daha az kağıt daha fazla teknoloji kullanma yolunda bir adım daha atmıştır.24 Şubat 2015 Salı

Zihin haritası | Les cartes heuristiques

13 ve 14 Şubat Başlangıç Atölyeleri (Birinci Dijital Baharı | İstanbul)
Zihin haritası, (ing. Mindmapping) kelimeleri ve düşünceleri birbirine bağlamak ve bunları bir anahtar kelime veya düşünce etrafında toplamak için kullanılan bir diyagramdır.
Düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanılır. Bilgiler arasındaki anlamsal ya da diğer bağlantıları gösteren ortası resimli bir diyagramdır. Genellikle, diyagramlar, resimler, sözcükler ve çizgiler içerir.
Wikipedia


Kağıt üzerinde veya dijital ortamda hazırlanan zihin haritası eğitim alanında fazlaca kullanılan bir yöntemdir zira zihin haritası düşünceleri daha iyi organize etmek, bir durumu anlamak veya anlaşılmasını sağlamak, yabancı dil öğrenmek, olayları, olguları veya temel bilgileri akılda tutmak, not almak, sınavlara çalışmak ve kitap incelemek gibi birçok uygulama ve işlev sunmaktadır.

Gerçekleştirilen atölyelerde dijital ortamda bir zihin haritası yazılımını ele alındı (mindmeister.com), bir zihin haritası yönetildi, birçok alanı kapsayan farklı uygulamalar gözlemlendi ve zihin haritasıyla yapılabileceklerin sınırı ile getirileri üzerine fikir alışverişleri yapıldı.


Ateliers d’initiation du 13 février et du 14 février (Premier Printemps Numérique | Istanbul)
Une carte heuristique (ou carte cognitive, carte mentale, carte des idées.... ou, dans les pays anglophones mind map), est un schéma qui montre le fonctionnement de la pensée, qui permet de représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée. Cela permet de mettre en lumière les liens qui existent entre un concept ou une idée, et les informations qui leur sont associées.
Wikipedia

La carte heuristique, que ce soit sous forme papier ou aujourd’hui sous forme numérique, est  donc un outil très utilisé dans le milieu éducatif car elle offre de nombreuses fonctions et applications comme par exemple mieux organiser ses idées, comprendre ou faire comprendre une situation, apprendre une langue, mémoriser des faits ou des éléments, prendre des notes, réviser pour un examen, réviser un livre ...

Lors de ces ateliers nous avons vu comment prendre en main un logiciel de carte heuristique (mindmeister.com), construit une carte heuristique, observé différentes applications possibles dans plusieurs matières puis échangé sur les atouts et limites des cartes heuristiques.

Voici la présentation utilisée au cours de cet atelier.

23 Şubat 2015 Pazartesi

Haftalık iki ders saati için ters-yüz edilmiş sınıf sistemi | La classe inversée pour des cours de 2 périodes hebdomadaires

İstanbul’da, Saint-Benoît Lisesi’nde gerçekleşen Birinci Dijital Baharı sırasında, Frankafon liselerde denenmekte olan “terz-yüz edilmiş sınıf sistemi” kapsamında farklı yaklaşımlar düzenlenen birçok atölyede dile getirildi.

Bu hususta, haftalık iki saat Fransızca dersleri boyunca yürüttüğümüz bu uygulamaya yönelik çalıştım. Bu yaklaşımı sistematikleştirmeden, özellikle seçmeli Fransızca dersinde uygulanan ters-yüz edilmiş sınıf yöntemi daha farklı bir pedagojik içerik sunulmasını sağlarken birçok avantajı beraberinde getirmektedir:

- Sınıfta konuşma sürelerinde zamandan kazanım.
- Ders esnasında sadece anlaşılmayan konular üzerinde durma imkanı.
- Sınıfta çalışma gruplarının daha kolay oluşturulması.
- Öğrenci ile öğretmen arasında ve aynı zamanda öğrenciler arasındaki artan etkileşim.
- Sınıfta işlenen konuyla ilgili tartışma ve tartışılan konularda derinlemesine argüman geliştirebilme imkanı.
Aşağıda 1. Dijital Baharı sırasında hazıranan sunum mevcuttur.
 ---------------------------------------------------

Lors du premier printemps numérique du lycée Saint-Benoît d'Istanbul, plusieurs ateliers ont parlé des différentes approches de "la classe inversée" tentées dans nos lycées bilingues francophones.

Je me suis pour ma part davantage tourné vers des expériences que nous avons menées sur des cours de deux périodes hebdomadaires en Français. Sans rendre cette approche systématique, la classe inversée permet notamment en Français seçmeli de faire passer un contenu pédagogique différemment et offre de nombreux avantages :

- Gain de temps de parole en classe
- Possibilité de travailler en classe uniquement sur les difficultés
- Mise en place des groupes de travail plus aisée
- Interaction plus importante en classe entre professeur et élèves, mais aussi entre les apprenants.
- Possibilité de débattre en classe et de travailler plus en profondeur la méthodologie du débat argumentatif

Voici ci-dessous la présentation faite lors du 1er printemps numérique. 

21 Şubat 2015 Cumartesi

Google Hangout ile Uzaktan Eğitim

Okul projeleri, eğitim amaçlı geziler, sağlık problemleri gibi nedenlerle bazen öğrencilerimizin derse katılamadıklarını, o günkü dersleri hatta bazen o haftaki dersleri kaçırdıklarını görüyoruz. Öğrencilerin mağdur olmamaları için onlarla nasıl ortak bir vakit bulup ders yapabilirim fikrinden hareketle Google Hangout uygulamasını kullanarak ders işlemeye karar verdim. Dijital Bahar etkinliğinde de Google Hangout uygulamasını İngilizce derslerinde nasıl kullandığımı tanıttım, uygulamanın avantajlarından ve güçlüklerinden bahsettim.

Öncelikle Google Hangout diyalogları biraraya getirmenin, zaman-mekan sınırı olmadan iletişim kurmanın, öğrenmenin en güzel yollarından bir tanesi. Google Hangout’a ulaşmak da oldukça kolay. Gmail hesabınızla, Google+ üzerinden, IOS ya da Android cihazlarınızda uygulamayı indirerek veya Chrome mağazasında Hangout uzantısını ekleyerek Google Hangout’u kullanabiliyorsunuz. Size gönderilen daveti kabul ederek ister yolda ister evde Google Hangout ile yapılan video görüşmesine dahil olabiliyorsunuz. Öğrencilerinizle bilgisayar ekranınızı paylaşıp, ortak bir belge üzerine konuşup çalışabiliyorsunuz.

Google Hangout’u Gmail hesabınızdan ilk defa kullanacak iseniz, hesabınızda oturum açtıktan sonra Sohbet listenizin üstündeki profil resminize tıklayıp Hangout’u dene demeniz gerekiyor. Hangouts listesinden kişi seçebilir ya da Arama düğmesine basarak bir e-mail adresi girip o kişiyi Google Hangout’a çağırabilirsiniz. Grup Hangout’u için birden fazla kişinin adını işaretleyip video simgesine tıklayabilirsiniz.

Google Hangout’un Avantajları:
 • Okulda olmasanız da ders yapabilmek için daha fazla zaman yaratmış oluyorsunuz.
 • Daha esnek çalışma koşulları, daha iyi iletişim ve işbirliği kapıları açılıyor.
 • Öğrenciler daha motive, aktif oluyor. Daha fazla otonomi kazanıyorlar ve bol bol pratik yapma imkanı bulup konuyu daha iyi anlıyor ve sınavlarda daha yüksek notlar alıyorlar. En çekingen öğrenciler bile daha aktif katılım gösteriyorlar ve farklılaştırılmış öğrenme için de video görüşmenizi tasarlayabiliyorsunuz.
 • Endişe, kaygı problemleri azalıyor. Başka okullarla da işbirliği halinde bu şekilde projeler geliştirilebiliyor.
Güçlükleri:
 • Internet problemi varsa iletişim kurulamıyor ve geleneksel yöntemler devreye giriyor.
 • Google Hangout’u önceden öğrencilere tanıtmak, kullanımını göstermek ve çekimserliklerini kırmak gerekiyor.
 • Teknik problemler (çözünürlük, ses, vb.) varsa işiniz daha da zorlaşıyor.

Ancak tüm bu olasılıklara rağmen denemeye değer. Burada Dijital Bahar etkinliğinde gerçekleştirdiğim sunumu ve öğrenci görüşlerini bulabilirsiniz.

14 Şubat 2015 Cumartesi

Fransa’nın Bölgeleri (Öğrencilerin Çalışmaları) | Les régions de France (productions d’élèves)


Hata yapma korkusu, utangaçlık veya zaman bulamama gibi sebeplerden sınıfta söz hakkı almak öğrencilerin tamamı için kolay olmayabiliyor...
“Dijital Baharı” sempozyumu sırasında, Fransa’nın bölgelerini tanıtmak için öğrencilerin kendilerini kayda alarak (slayt “slide” + kamera) gerçekleştirdiği bir etkinliği tanıtmıştım.
Sonrasında, öğrencilerin çalışmaları üzerine detaylı ve kişiselleştirilmiş bir düzeltme yapabilmek adına değerlendirme tablosu kullandım. (Moodle)
Bu etkinlik sayesinde, her bir öğrenci sunulan ideal koşullarda kendini ifade edebilmiş ve telaffuz, artiküle etme (tane tane konuşma) ile akıcılık gibi niteliklerini ortaya koyabilmiştir.


Kullanılan araçlar:
 • Bir bilgisayar sınıfı
 • Internet erişimi olan bir bilgisayar, bir webcam ve bir mikrofon
 • Öğrencilere talimat vermek, yapılan çalışmaları toplamak ve değerlendirmek için Moodle
 • Belge araştırması için arama motoru (Google)
 • Öğrencilerin bölge seçimleri için Google doc
 • Kaydetmek için movenote
 • Çalışmaları paylaşabilmek için ThingLink

Konferansta yapılacak sunum boyunca kullanılmak üzere hazırlanmış slayt gösterisi (Fransızca) şu şekildedir.


La prise de parole en classe par l’ensemble des élèves n’est pas toujours facile : manque de temps, timidité des élèves, peur de se tromper...

Au cours du symposium “Printemps Numérique” j’ai présenté une activité au cours de laquelle les élèves se sont enregistrés (diapositives “slide” + caméra) pour présenter une région de France.
J’ai ensuite utilisé une grille d’évaluation (Moodle) pour pouvoir donner aux élèves une correction individualisée et détaillée de leur travail.
Grâce à cette activité, chaque élève a pu s’exprimer dans des conditions idéales et ainsi mettre en avant ses qualités.


Outils utilisés:
 • une salle informatique
 • un ordinateur connecté à Internet, une webcam et un microphone
 • Moodle pour donner les consignes, récupérer les travaux des élèves et les évaluer
 • moteur de recherche (Google) pour la recherche documentaire
 • google doc pour le choix de la région par les élèves
 • movenote pour s’enregistrer
 • ThingLink pour partager les productions


Voici le diaporama (en français) utilisé lors de la présentation pendant la conférence.

9 Şubat 2015 Pazartesi

Birinci Dijital Bahar - 13 ve 14 Şubat 2015 | Printemps Numérique - 13 et 14 février 2015Saint Benoit Lisesinde ilk defa düzenlenecek olan Dijital Bahar etkinliğinde Sainte-Pulchérie’den dört öğretmenimiz sunum yapacaktır. Ayrıca atölyelere dinleyici olarak katılacak öğretmenlerimiz de vardır. Aşağıda sunum yapacak öğretmenlerimizin sunum konularını görebilirsiniz.


« Premier Printemps Numérique » organisé par le Lycée Saint BenoîtStella MURAT: Geogebra 3D kullanarak bir kübün bir düzlemle arakesitinin üç boyutlu gösterimi.

Betül GÖRGÜLÜ: İngilizce derslerinde uzaktan eğitim aracı olarak Google Hangout kullanımı.

Stéphane CHARLET: Biyoloji derslerinde Google araçlarının kullanımı, Bilgisayar derslerinde Google araçları ile iletişim ve ortaklaşa çalışma.

Jean-Michel DUCROT: Ters-yüz edilmiş sınıf

Sébastien MASIN: Zihin haritası ve dijital araçların kullanımı ile Fransızca sözlü anlatım dersleri.Vous pourrez nous retrouver au premier Printemps Numérique où nous présenterons des exemples d’activités que nous avons menées avec nos élèves pendant le premier semestre.

Stella MURAT: Geogebra 3D

Betül GÖRGÜLÜ: Google Hangout

Stéphane CHARLET: Les outils de communication dans l'enseignement

Jean-Michel DUCROT: la classe inversée

Sébastien MASIN: les cartes heuristiques et la production orale avec des outils numériques