24 Şubat 2015 Salı

Zihin haritası | Les cartes heuristiques

13 ve 14 Şubat Başlangıç Atölyeleri (Birinci Dijital Baharı | İstanbul)
Zihin haritası, (ing. Mindmapping) kelimeleri ve düşünceleri birbirine bağlamak ve bunları bir anahtar kelime veya düşünce etrafında toplamak için kullanılan bir diyagramdır.
Düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanılır. Bilgiler arasındaki anlamsal ya da diğer bağlantıları gösteren ortası resimli bir diyagramdır. Genellikle, diyagramlar, resimler, sözcükler ve çizgiler içerir.
Wikipedia


Kağıt üzerinde veya dijital ortamda hazırlanan zihin haritası eğitim alanında fazlaca kullanılan bir yöntemdir zira zihin haritası düşünceleri daha iyi organize etmek, bir durumu anlamak veya anlaşılmasını sağlamak, yabancı dil öğrenmek, olayları, olguları veya temel bilgileri akılda tutmak, not almak, sınavlara çalışmak ve kitap incelemek gibi birçok uygulama ve işlev sunmaktadır.

Gerçekleştirilen atölyelerde dijital ortamda bir zihin haritası yazılımını ele alındı (mindmeister.com), bir zihin haritası yönetildi, birçok alanı kapsayan farklı uygulamalar gözlemlendi ve zihin haritasıyla yapılabileceklerin sınırı ile getirileri üzerine fikir alışverişleri yapıldı.


Ateliers d’initiation du 13 février et du 14 février (Premier Printemps Numérique | Istanbul)
Une carte heuristique (ou carte cognitive, carte mentale, carte des idées.... ou, dans les pays anglophones mind map), est un schéma qui montre le fonctionnement de la pensée, qui permet de représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée. Cela permet de mettre en lumière les liens qui existent entre un concept ou une idée, et les informations qui leur sont associées.
Wikipedia

La carte heuristique, que ce soit sous forme papier ou aujourd’hui sous forme numérique, est  donc un outil très utilisé dans le milieu éducatif car elle offre de nombreuses fonctions et applications comme par exemple mieux organiser ses idées, comprendre ou faire comprendre une situation, apprendre une langue, mémoriser des faits ou des éléments, prendre des notes, réviser pour un examen, réviser un livre ...

Lors de ces ateliers nous avons vu comment prendre en main un logiciel de carte heuristique (mindmeister.com), construit une carte heuristique, observé différentes applications possibles dans plusieurs matières puis échangé sur les atouts et limites des cartes heuristiques.

Voici la présentation utilisée au cours de cet atelier.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder