24 Nisan 2015 Cuma

Carnet de route interactif | Etkileşimli Gezi Günlüğü


Ecouter et regarder les aventures "cappadociennes" de nos élèves de préparatoires

Hazırlık öğrencilerimizin Kapadokya maceralarını Fransızca olarak dinleyin ve izleyin! 


Durant la classe verte de Cappadoce, les élèves avaient une mission : filmer plusieurs aspects de leur voyage afin de réaliser ensuite des videos pour en faire un carnet de voyage collaboratif et interactif en utilisant Thinglink.

Yeşil Sınıf’ın Kapadokya gezisi boyunca öğrencilerin özel bir görevi vardı: ortaklaşa ve etkileşimli bir gezi günlüğü oluşturabilecekleri videolar hazırlamak için seyahatlerinin farklı yönlerini kameraya çekmek.
 


Cette classe verte marque les esprits des élèves qui vont des années durant conserver en mémoire les moments forts partagés avec leurs camarades et leurs professeurs, et nous espérons que ces quelques “images” -Thinglink- permettront aux parents et aux familles, et à tous les professeurs et élèves qui n’ont pas participé, de ressentir les émotions et impressions de nos jeunes explorateurs !!!


Yeşil Sınıf öğrencilerimizin aklında seneler boyunca yer edecek ve bu süre zarfında öğrencilerimiz arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşlaştıkları önemli anları hafızalarında saklayacaklardır. Geziye katılmamış olan aile, öğretmen ve öğrencilerin bu birkaç “fotoğraf” -Thinglink- aracılığıyla genç kaşiflerimizin duygu ve izlenimlerine ortak olmalarını umuyoruz!!!


Ce travail fut orgasnisé de façon interdisciplinaire

Bu çalışma, disiplinler arası bir yöntemle gerçekleştirilmiştir 

 • les Créations multimédia (videos, audio, et thinglink) ont été encadrées pendant les cours d’informatique,
 • Les contenus des enregistrements ont été travaillés en cours de conversation (français),
 • Les enregistrements videos ont été faits pendant le séjour en Cappadoce et supervisés par l’équipe enseignante responsable de ce séjour. 
 
 

 • Yaratılan multimedya çalışmalar (video, ses ve thinglink) bilgisayar dersleri süresince işlenmiştir.
 • Kayıtların içerikleri üzerinde Fransızca konuşma derslerinde çalışılmıştır.
 • Video kayıtları Kapadokya gezisi sırasında gerçekleştirilmiş ve bu gezinin sorumlu öğretmen ekibi tarafından denetlenmiştir.

Ce travail autour des nouvelles technologiques a commencé en amont du séjour dans les cours d’informatique pour que les élèves se familiarisent avec les outils multimédia : 


Yeni teknolojilerle ilgili bu çalışma gezi başlar başlamaz, öğrencilerin multimedya araçlarına alışmaları adına bilgisayar dersi kapsamında başlatılmıştır:

 

 • Application windows store  (gratuite) PowerDirector-Cyberlink pour le montage video (format mp4).
 • Video montajı için Windows Store Uygulaması (ücretsiz) PowerDirector (mp4 formatında)
 •  Logiciel Audacity (gratuit) pour les enregistrements audio (format ogg).
 • Ses kayıtları (ogg formatında) için Audacity yazılımı (ücretsiz)
   
 • Site de téléchargement légale de musique [Creative Commons] Jamendo
 • Yasal müzik indirme [Creative Commons] sitesi Jamendo
 • Outil Web 2.0 Thinglink (inscription gratuite) pour présenter le carnet de voyage
 • Gezi günlüklerinin sunumu için Web 2.0 aracı Thinglink (ücretsiz kayıt)

  Les compétences et savoir faire visés dans ce genre de projet sont multiples, tout d’abord prendre du plaisir dans l’utilisation et la présentation de données numériques, respecter au mieux les licences d’utilisation de supports numériques telle que la musique [Creative Commons], organiser une narration audio et video, réinvestir les savoirs appris en cappadoce (français, sciences et mathématiques).

  Bu tür projelerde hedeflenen beceri ve bilgi yetkinliği çok yönlüdür; ilk olarak dijital verilerin kullanımından ve sunumundan keyif alınması, dijital ortamların lisanslı kullanımı konusuna daha fazla saygı gösterilmesi; örneğin müzik indirme [Creative Commons], ses ve görüntü kurgusunu düzenlenmesi, Kapadokya’da öğrenilen bilgilerin (Fransızca, fen bilimleri ve matematik) tekrar kullanılmasıdır.  Vous trouverez ci-dessous, les supports de cours utilisés pour la réalisation d’un tel projet et biensûr les différentes réalisations des élèves.

  Aşağıda böyle bir projenin gerçekleştirilmesi için derste kullanılmış dijital ortamları ve tabii öğrencilerin gerçekleştirdiği çeşitli yapımları bulabilirsiniz.
  Préparatoire A
  Hazırlık A
  Préparatoire B
  Hazırlık B
  Préparatoire C
  Hazırlık C
  Préparatoire D
  Hazırlık  D

  HazA_ThingLink1 HazB_ThingLink1 HazC_ThingLink1 HazD_ThingLink1
  HazA_ThingLink2 HazB_ThingLink2 HazC_ThingLink2 HazD_ThingLink2
  HazA_ThingLink3 HazB_ThingLink3 HazC_ThingLink3 HazD_ThingLink3


  Hiç yorum yok:

  Yorum Gönder